Logo

Pellet Nedir ?

Pellet NEDİR ?

Son zamanlarda sıkıştırılmış biokütlenin, özellikle Pellet halinde, kullanımı üzerinde pek çok çalışma sürdürülmektedir. Biokütle; karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri (odunsu artıklar (İnce dallar, kökler, kozalaklar, kabuklar, orman altı örtüsü çalı türleri, bitkilerin kesilmesinden çıkan biokütle orman artıkları), enerji tahılları (Buğday, arpa, çavdar, yulaf, şeker pancarı, mısır) ve otsu bitkiler) ile kentsel atıkları içeren tüm organik maddeler olarak tanımlanabilir. Pellet; kuru ve homojen partikül büyüklüğüne sahip yukarıda bahsedilen ürünlerin, değirmenlerde öğütülüp toz haline getirilip, yüksek yoğunlukta sıkıştırılarak, yüksek kalorilik değere, kolay taşınabilirliğe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda küçük silindirik granül yakıtlara çevrilmiş yinelenebilir, temiz bir alternatif yakıttır.

Pellet nerelerde kullanılır?

Doğal yakıt Pellet evde, sobalarda, kalorifer kazanlarında, sanayide, ekmek fırınlarında ister elle dolum yapılarak ister otomatik dolum sistemi ile rahatlıkla kullanılabilir.

Pellet NASIL ÜRETİLİR?

Ağaç ve muhtelif atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pellet haline getirilir. Presten çıkan mamule soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme yapılarak kullanıma hazır hale gelir. Bu işlemler uygulanması sonucunda, aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

Pellet YAKITININ ÖZELLİKLERİ

  • Pellet sayesinde doğalgaz, sıvı yakıt ve katı yakıt (kömür; odun ) gibi yakıtlara oranla aynı enerjiyi %40-%45 oranında daha ucuza mal edilmektedir.

  • Pellet yakıt tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır.

  • Pellet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlamaktadır.

  • Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar azdır ( %0,5-%2 kül oranına sahiptir). Bu oran kömürde %10-%50 arasında değişirken Pellet yapılmamış ağaç yakıtta bu oran %6-%10 arasında değişim göstermektedir. Kül, yakıtlarda yanmadan kalan inorganik atık maddelerdir. Yakıtlarda kül oranı arttıkça yanma zorlaşır, ısıl değer düşer.

  • Yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre %300 oranında artış göstermektedir.

  • Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir.

  • Doğaya hiçbir zararı olmamakla beraber yağış sağlama bulut tutma özellikleri ile doğaya yarar sağlamakta hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm sağlamaktadır.

  • Ülkemizin yılda 20 milyar doların üzerinde dışarıdan ithal ettiği yakıt düşünüldüğünde ülkeye ekonomik katkınsın yanı sıra istihdam sağlamaktadır.

  • Pellet yakıtların en önemli diğer özelliği kükürt içermemesidir. Kükürt kazanlarda korozyonu artırır.

  • Pellet yakıtların yenilenebilir enerji kaynağı olması, kendi ülkemizde bulunan kaynaklarından yapılması, doğalgazdan sonra ucuz alternatif bir yakıttır.